Jaartrainingen Core Essence

Daag jezelf uit.

Verleg je grenzen en vergroot je comfortzone.

Beweeg je vrij door het leven en vervul je verlangens.

De jaartrainingen Core Essence

Bellein Academy biedt de jaartrainingen Core Essence aan. Core Essence bestaat uit twee trainingsblokken, die ieder een jaar duurt. De training is ontwikkeld voor mensen die een intensief programma van persoonlijke ontwikkeling willen doormaken en daarbij een stuk theorie aangereikt willen krijgen waarbinnen ze hun ervaringen kunnen plaatsen. Voor mensen die belemmerende kindpatronen willen doorbreken en zich weer energiek door het leven willen bewegen.

Core Essence vindt zijn wortels in de lichaamsgeoriënteerde psycho-therapeutische stroming Core Energetica. En hoewel Core Energetica binnen de jaartrainingen Core Essence een centrale plek inneemt, krijgen ook de ontwikkelingspsychologie, de neurobiologie, somatic experience,  ademtherapie en de bewegingsleer een sterke rol toebedeeld. 

"Als je eenmaal bent begonnen stop je nooit meer,

je blijft jezelf steeds verder ontwikkelen"

(John Pierakos)

Core Essence gaat verder

We kijken met een holistische blik naar de mens. Alles in het leven is met elkaar verweven. Bij de jaartraining hebben we daar oog voor. Zo wordt je uitgenodigd jezelf op een dieper fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau te leren kennen. Je ontdekt de kracht van je eigen wil, die kan worden ingegeven door hetzij je hoofd, hetzij je hart of een combinatie ervan waarbij je hart leidend is. Naast dit alles wordt je je op sociaal-maatschappelijk niveau meer bewust van je eigen gewoontes en patronen en ligt de uitnodiging er om nieuwe gewoontes te ontwikkelen. 

Met andere woorden: Core Essence gaat verder. Core Essence biedt je de mogelijkheid aspecten van jezelf te ontdekken waarvan je het bestaan niet wist. Het verrijkt, het maakt vrij, het geeft ruimte. Je ervaart meer energie, meer levenslust, meer passie. ‘Doen waar je gelukkig van wordt’, lijkt bij velen vaak een devies te worden.

Jaarprogramma Core Essence Basis

Opbouw
De training Core Essence bestaat uit twee blokken, die ieder een jaar duurt. We kennen de jaartraining Core Essence Basis (CEB) en de jaartraining Core Essence Gevorderd (CEG). Je bent niet verplicht beide blokken te volgen. Na het basisjaar kun je zelf besluiten verdere verdieping in je persoonlijke proces te willen. 


Psychologische kindfasen

Tijdens de jaartraining Core Essence staan de kindfasen uit de ontwikkelingspsychologie centraal. Het beslaat de leeftijd <0 tot aan 6 jaar. Iedere module beslaat een bepaalde kindfase. We starten met jouw leven in de baarmoeder, geboorte en de eerste weken na je geboorte. De volgende module borduurt daarop voort en zo doorlopen we alle fasen tot 6 jaar. Je ontdekt jouw eigen blauwdruk, je ervaart wat er in jouw lichaam besloten ligt aan onbewuste overtuigingen, beslissingen en conclusies. 


Ervaringsoefeningen

De jaartraining bestaat voornamelijk uit ervaringsoefeningen. Dat is overigens niet hetzelfde als regressiewerk, je werkt in het hier & nu. Met de oefeningen ontdek je in de huidige tijdsgeest wat je nog allemaal onbewust in je meedraagt, wat jouw leven beïnvloedt, op welke manier dan ook. Je leert er vanuit je volwassen deel zonder oordeel naar te kijken en het te doorvoelen. Door de theoretische concepten die je aangereikt krijgt, kun je jouw opgedane ervaringen in perspectief plaatsen en keuzes maken. Jouw keuzes vanuit het heden...


Theorie

De theorie beslaat onder andere concepten van Core Energetica verrijkt met wetenschappelijke kennis vanuit de neurobiologie. Met name neurobiologische processen gerelateerd aan vroegkinderlijk trauma en -traumaverwerking. Je leert meer over ademhaling en over de bewegingsleer van je lichaam.


Voorwaarden

Voor deelname aan het programma heb je psychologisch inzicht nodig en het vermogen tot zelfreflectie. De training is geschikt voor mensen met minimaal HBO-denkniveau. 


Core Essence Basis (CEB) komt elk jaar zeven weekenden van vrijdag tot en met zondag namiddag bij elkaar.

  • Vrijdag 8.30 – 17.00 uur
  • Zaterdag 8.30 – 17.00 uur
  • Zondag 8.30 – 15.30 uur

Core Essence Gevorderd (CEG) komt elk jaar zes weekenden van vrijdagochtend tot en met zaterdag namiddag bij elkaar.

  • Vrijdag 8.30 – 17.00 uur
  • Zaterdag 8.30 – 17.00 uur

Modules Core Essence Basis

In het basisjaar van de training sta jij centraal met de vraag: wie ben ik?

We bieden een gevarieerd programma waarbij lichaamsgericht werken de essentie vormt. Dat betekent dat we basistheorie afwisselen met veel somatisch ervaren. We doen oefeningen op het gebied van ademhaling, gronding, energiewerk, lichaamsbewustzijn, contact met jezelf en de ander, stemgebruik en uiting van emoties. Je gaat op ontdekkingsreis in jezelf en beleeft je eigen energiestroming met de blokkades die er zijn. Je ontdekt welk masker je draagt en hoe sterk jouw verdedigingsmechanisme is. Je ervaart de kracht van je lagere zelf en het intense gevoel van je hogere zelf. Een prachtig avontuur in en met jezelf & met anderen. We maken ruimte om ervaringen te delen in de groep. Je geeft en ontvangt feedback, je reflecteert in stilte. En kun je jouw ervaring koppelen aan de beschikbare wetenschappelijk kennis.


In het basisjaar kennen we de volgende modules:

Module 1: Je somatisch emotionele zelf

Module 2: Je lichaamsbewustzijn als veilige haven

Module 3: Gehechtheidsrelaties

Module 4: Rapprochement en je verborgen bewustzijn

Module 5: Ik Ben: in vrijheid verbonden

Module 6: Persoonlijk leiderschap

Module 7: Intimiteit en seksualiteit


Lees hier het curriculum in vogelvlucht.

Data en locatie Core Essence Basis

Core Essence Basis

De training Core Essence Basis (CEB) duurt 1 jaar.
We komen bij elkaar van vrijdagochtend 8.30 uur tot zondagmiddag 15.30 uur.
Zonder overnachtingen.


Core Essence Basis

De volgende groep (groep 2021) start op vrijdagochtend 24 september 2021

Locatie: omgeving Doorn

Vervolgdata: zie 'Data' hiernaast


Prijs: 2895,- euro excl. btw

(betaling in termijnen kan in overleg)

DATA

Core Essence Basis 2021/2022 - GROEP 2021- DATA


24-25-26 september 2021

5-6-7 november 2021

17-18-19 december 2021

25-26-27 februari 2022

25-26-27 maart 2022

6-7-8 mei 2022

17-18-19 juni 2022


Core Essence Basisjaar 2021/2022

De kosten voor deelname aan de jaartraining Core Essence Basis bedragen € 2895,- exclusief btw.


Het bedrag kan in overleg in termijnen worden betaald.

JA, ik doe mee en meld mij aan voor

de jaartraining Core Essence BASIS

Jaartraining Core Essence Gevorderd

Programma Core Essence Gevorderd

Na het basisjaar kun je ervoor kiezen een verdieping in je proces te maken door de jaartraining voor gevorderden te volgen. In het tweede jaar (Core Essence Gevorderd) vind je meer verdieping in jezelf en in de theorie van de karakterstructuren. Je krijgt inzicht in welke karakterstructuur het meest in jou levend is, je verdiept jouw kennis over de drie lagen van bewustzijn die in jou aanwezig zijn en je leert jouw eigen energiehuishouding te monitoren en in balans te houden.

Ook tijdens dit jaar staat lichamelijk ervaren centraal en kun je jouw ontdekkingen plaatsen in een groter geheel door de psycho educatie die ieder weekend aangeboden wordt. Je gaat verder in het werken met oefeningen op het gebied van ademhaling, gronding, energiewerk, lichaamsbewustzijn, contact met jezelf en de ander, stemgebruik en het uiten van emoties.

Binnenkort lees je hier meer over het curriculum van deze jaartraining. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je je hier inschrijven.

Core Essence Gevorderd

De training Core Essence gevorderd (CEG) duurt 1 jaar.
We komen bij elkaar van vrijdagochtend 8.30 uur tot zaterdagavond 17.00 uur.
Zonder overnachting.


Core Essence Gevorderd 

Groep 2021 start op vrijdagochtend 15 oktober 2021

Locatie: omgeving Utrechtse Heuvelrug

Vervolgdata: zie 'Data' hiernaast


De groep Core Essence Gevorderd 2021 is VOL.
Neem gerust CONTACT met me op als je meer informatie over de jaartraining wilt.

DATA

Core Essence Gevorderd Groep 2021 - DATA

15 en 16 oktober 2021

26 en 27 november 2021

19 en 20 februari 2022

12 en 13 maart 2022

15 en 16 april 2022

27, 28 en 29 mei 2022

Core Energetica lichaamsgerichte psychotherapie jaartraining Core Essence

Meer informatie of kennismaken?

Als je eerst meer informatie wilt of kennis wilt maken met mij alvorens je aan te melden, dan kun je hier vrijblijvend een afspraak maken. Vul het formulier in en ik neem contact met je op. Je kunt natuurlijk ook bellen naar 06-53 51 55 45

Tijdens het oriënterende gesprek zullen we aandacht besteden aan je motivatie en doelen die je wilt bereiken, jouw achtergrond (eerdere ervaringen in therapieën en/of groepen), je draagkracht op dit moment en tot slot vraag ik naar bijzonderheden op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden.

(gedicht is van een deelnemer van de jaartraining Core Essence)

arrow_drop_up arrow_drop_down