Begeleiding voor ouder en kind

Een ambulant begeleidingsprogramma voor kinderen en ouders tezamen

Wil je dat het zelfvertrouwen van je kind verbetert?

Wil je dat je kind met vertrouwen in het leven staat?

 Wil je de band tussen jou en je kind verbeteren?

OKI-B Core Energetica therapie kind en ouders Utrecht

Volg dan het programma OKI-B

Het Ouder kind interactie bewegingstherapie (OKI-B) 

Als een kind gefrustreerd raakt om welke reden dan ook, uit dit zich vaak in lichamelijke klachten en gedragsveranderingen. Dit heeft zijn weerslag op de relatie tussen ouder en ik. Met het serieus nemen van je kind en het verlangen van de band tussen jullie beide te versterken, is het een goede stap om samen met je kind te onderzoeken waar de relatie verstoord is geraakt. Onder professionele begeleiding leer je samen met je kind de band te verbeteren, zodat het contact met elkaar (weer) met plezier en liefde kan worden ervaren. 

De relatie tussen opvoeder en kind

OKI-B Core Energetica therapie kind en ouders Utrecht

Kinderen opvoeden kan leuk en tegelijk uitdagend zijn

 En soms is het simpelweg vermoeiend en frustrerend. Kinderen zijn je grootste spiegel en het is niet altijd even makkelijk om zo sterk met jezelf geconfronteerd te worden.

Tijdens de opvoeding is het normaal dat kinderen zich soms verzetten tegen de aanwijzingen van ouders. Maar als er dagelijks sprake is van terugkerende strubbelingen, kan de relatie tussen jou en je kind verstoord raken. En daarmee dreigt de ontwikkeling van het kind verstoord te raken.

De kans ontstaat dat jij en je kind elkaar emotioneel niet meer of onvoldoende kunnen bereiken. De communicatie verslechterd en liefdevol luisteren naar hem of haar word moeilijker.

Een verstoring in de relatie tussen jullie kan leiden tot een machteloos gevoel bij jullie beiden. Deze machteloosheid leidt tot stress en onzekerheid, zowel bij jou als bij jouw kind.

Voor het kind betekent een verstoring tussen jullie beide vaak dat het angstig wordt en veel stress ervaart. Dit kan leiden tot depressie en een gevoel van eenzaamheid. Niet alleen fysieke problemen als hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en hyperventilatie zijn hier symptomen van, maar ook gedragsproblemen zoals opstandigheid, schreeuwen en schoppen.

OKI-B & Core Essence

OKI-B

Het Ouder kind interactie bewegingstherapie (OKI-B) is een ambulant programma voor opvoeders en kinderen.

Het programma richt zich op het verbeteren van de band tussen opvoeder en kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

OKI-B berust op twee pijlers:

 • het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind 
 • het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen.

Hoe zien de sessies eruit?

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies van opvoeder(s) en kind samen. We werken spelenderwijs aan het opbouwen van de relatie tussen beiden én aan het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind. Hierbij staan de theorie van de Sherborne Bewegings pedagogiek en de theorie van Core Energetica centraal.

Naast de spelsessies neemt de professional samen met jou de video-opnames door die gemaakt zijn tijdens enkele sessies van het traject. Ervaring leert dat het terugzien van de beelden de ouders geruststeld en de non-verbale communicatie tussen ouder als kind helder maakt.

Het programma geeft jou de mogelijkheid om de leiding over de opvoeding terug te nemen en je sensitiviteit en responsiviteit richting je kind te vergroten. Jouw kind leert zijn of haar zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld te vergroten. 

Signalen bij het kind bij een verstoring in de hechting

Gedrag van het kind kan:

 • Druk en chaotisch zijn
 • Snel boos en/of agressief zijn
 • Aangepast gedrag vertonen
 • Twee gezichten hebben: thuis anders dan op school
 • Erg lichamelijk aanhankelijk zijn
 • Teruggetrokken gedragen
 • Oppervlakkig contact maken
 • Gespannen, nerveuze indruk maken
 • Manipuleren binnen relaties
 • Aantrekken en afstoten van andere kinderen
 • Weinig vaste relaties hebben, veel vluchtige contacten maken
 • Wantrouwen naar volwassenen gedragen
 • Problemen met het aanvaarden van gezag

Fysieke klachten bij het kind kunnen zijn:

 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • vermoeidheid
Signalen met betrekking tot leren kunnen zijn:

 • Rekenproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Wisselende of geringe motivatie
 • Faalangst


Het is niet zo dat elk kind met hechtingsproblematiek alle genoemde kenmerken laat zien.

Praktische informatie

OKI-B Core Energetica therapie kind en ouders Utrecht

Intake en de start

Na aanmelding, volgt er een gratis intakegesprek met alleen de ouders/verzorgers. In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begeleiding en therapie kunnen zijn. Wanneer ouders/opvoeders besluiten na het intakegesprek verder te gaan, kan de hulpverlening direct worden gestart.

Bij de start van de hulpverlening wordt er een behandelplan opgesteld, waarin probleembeschrijving, in te zetten hulpverlening en behandeldoelen zijn opgenomen.

De sessies die daarop volgen zullen plaatsvinden met ouder en kind tezamen.

Kosten en declaraties

OKI-B Core Energetica therapie kind en ouders Utrecht

Kosten

Een sessie duurt 45 tot maximaal 60 minuten, afhankelijk van de spanningsboog van het kind.

Met ingang van 1 januari 2022 kost een OKI-B sessie € 110,-
De factuur voor de sessies kun je declareren via je aanvullende verzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af bij wie je verzekerd bent en van de manier waarop je aanvullend verzekerd bent.

Uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de sessie kun je afspraak nog afzeggen.