Begeleiding voor ouder en kind

Een ambulant behandelprogramma voor kinderen en ouders tezamen

Wil je dat het zelfvertrouwen van je kind verbetert?

Wil je dat je kind met vertrouwen in het leven staat?

 Wil je de band tussen jou en je kind verbeteren?

Volg dan het programma OKI-B

Het Ouder kind interactie bewegingsspel (OKI-B) 

Als een kind gefrustreerd raakt om welke reden dan ook, uit zich dit vaak in lichamelijke klachten en gedragsveranderingen. Dit heeft zijn weerslag op de relatie tussen ouder en ik. Met het serieus nemen van je kind en het voorkomen van verslechtering van de band tussen beiden, is het een moedige en wijze stap om samen met je kind te onderzoeken waar de relatie verstoord is geraakt. Onder professionele begeleiding leer je samen met het kind de band te herstellen, zodat de opvoeding en het contact met elkaar (weer) met plezier en liefde kan worden ervaren. 

De relatie tussen opvoeder en kind

Een kind is als een spiegel

Kinderen opvoeden kan erg leuk en tegelijk uitdagend zijn. En soms is het simpelweg vermoeiend en frustrerend. Kinderen zijn je grootste spiegel en het is niet altijd even makkelijk om zo sterk met jezelf geconfronteerd te worden.

Tijdens de opvoeding is het normaal dat kinderen zich soms verzetten tegen de aanwijzingen van ouders. Maar als er dagelijks sprake is van terugkerende conflicten, kan de relatie tussen ouder en kind verstoord raken. En daarmee dreigt de ontwikkeling van het kind verstoord te raken. 

De opvoedingsproblemen die ontstaan vinden vaak hun oorsprong in de relatie tussen het ouder en kind. Zo kan het zijn dat de ouder en het kind elkaar emotioneel niet meer of onvoldoende kunnen bereiken. De communicatie verslechterd en in plaats van liefdevol luisteren naar het kind, hebben we steeds minder geduld en oprechte aandacht voor hem of haar.

Een verstoorde relatie kan leiden tot een machteloos gevoel, bij zowel de opvoeder als het kind. Deze machteloosheid leidt tot stress en onzekerheid. De opvoeder kan zich dom voelen of een slecht mens of het gevoel krijgen niet te deugen. Wanhoop, het niet meer weten en willen opgeven zijn gevoelens die we vaak terughoren van ouders.

Voor het kind betekent een verstoorde relatie vaak dat het angstig wordt en veel stress ervaart. Dit kan leiden tot depressie en een gevoel van eenzaamheid. Niet alleen fysieke problemen als hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en hyperventilatie zijn hier symptomen van, maar ook gedragsproblemen zoals opstandigheid, schreeuwen en schoppen.  

OKI-B

Het Ouder kind interactie bewegingsspel (OKI-B) is een ambulant behandel-programma voor opvoeders en kinderen.

Het programma richt zich op het herstellen van de band tussen opvoeder en kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

OKI-B berust op twee pijlers:

 •       het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind
 •       het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. 

Hoe zien de sessies eruit?

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies van opvoeders en kind samen. Er wordt ingespeeld op de relatie tussen beiden, én op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind tegelijkertijd.

Er wordt vooral gewerkt met de relatiespelvormen, zoals ontwikkeld binnen de Sherborne Bewegingspedagogiek. Het betreft de “met-elkaar-relaties” (een persoon draagt zorg voor de ander), de “tegen-elkaar-relaties” (twee personen onderzoeken hun kracht aan elkaar, terwijl ze rekening blijven houden met elkaar), en de “tesamen-relaties” (relaties die wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning vereisen).

Naast deze relatiespelvormen die in verschillende fases worden aangeboden: observatie-, uitvoerende- en afrondende fase, worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de opvoeder(s) aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn tijdens de verschillende fases.

Het programma geeft opvoeders de mogelijkheid om de leiding over hun kinderen (weer terug) te nemen en hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun opvoeders, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

Signalering van hechtingsproblemen

Een hechtingsstoornis bij kinderen kun je terugzien in:

 • fysieke gesteldheid (denk aan buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid)
 • gedrag (druk, teruggetrokken, afwezig, huilbuien, agressie)
 • kenmerken met betrekking tot leren

Het is niet zo dat elk kind met hechtingsproblematiek alle genoemde kenmerken laat zien.

Kenmerken in gedrag

 • Druk en chaotisch.
 • Snel boos en/of agressief.
 • Aangepast gedrag.
 • Twee gezichten: thuis anders dan op school.
 • Erg lichamelijk aanhankelijk.
 • Teruggetrokken.
 • Oppervlakkig contact.
 • Gespannen, nerveuze indruk.
 • Manipuleren binnen relaties.
 • Aantrekken en afstoten van andere kinderen.
 • Weinig vaste relaties, veel vluchtige contacten.
 • Wantrouwen naar volwassenen.
 • Problemen met het aanvaarden van gezag.

Kenmerken in leren

 • Rekenproblemen.
 • Beperkt inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Concentratieproblemen.
 • Weinig belangstelling voor leren, de school en de toekomst.
 • Wisselende of geringe motivatie.
 • Faalangst.
 • Gaat niet zuinig om met materiaal.
 • Moeite met plannen en tijdsverloop.

Praktische informatie

Intake en de start

Na aanmelding, volgt er een intakegesprek met alleen de ouders/verzorgers. In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begeleiding en therapie kunnen zijn. Wanneer ouders/opvoeders besluiten na het intakegesprek verder te gaan, kan de hulpverlening direct worden gestart.

Bij de start van de hulpverlening wordt er een behandelplan opgesteld, waarin probleembeschrijving, in te zetten hulpverlening en behandeldoelen zijn opgenomen.

De sessies die daarop volgen zullen plaatsvinden met ouder en kind tezamen.

Kosten

Voor een OKI-B sessie betaal je € 75,- en een sessie duurt 45 minuten.

Mocht er een voorkeur zijn voor thuissessies, dan bespreken we samen de mogelijkheden hiertoe. Een thuissessie duurt 60 tot 90 minuten afhankelijk van de behandelfase. Het tarief per thuissessie bedraagt € 150 gezien de reistijd en reiskosten.

De factuur voor de sessies kun je declareren via je aanvullende verzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de manier waarop je aanvullend verzekerd bent, en van de afspraken die beroepsverenigingen hebben gemaakt met de diverse zorgverzekeraars.