Counseling

Wat is counseling (psychosociale hulpverlening)

Dit is een kortdurende, probleemgerichte begeleiding die vooral aansluit bij jouw huidige levenssituatie en zich richt op problemen in het "hier en nu". Naast het ingaan op wat zich tijdens de sessie bij u afspeelt, werkt de counselor ook met opdrachten. Met de steun van de counselor leert u anders naar uzelf en naar uw leven te kijken en beter met problemen en conflicten om te gaan.

Dimensie: Mind (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen