Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie

Wat is psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn twee vormen van psychotherapie die dezelfde theoretische en therapeutische uitgangspunten hanteren.
In de eerste plaats gaan beide therapievormen ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag: we voelen ons soms angstig, onzeker of gedeprimeerd zonder te begrijpen waar dat vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan ons leven heel onbevredigend maken en leidt soms tot ernstige verstoring van studie of werk en intieme relaties. Wensen, gedachten en gevoelens die we zelf niet accepteren houden we weg, ook voor onszelf. Daardoor kan een conflict ontstaan tussen datgene wat we eigenlijk willen en wat we in werkelijkheid doen, of een kloof tussen ons werkelijke gevoel en wat we aan anderen laten zien. Dat kan leiden tot psychische spanningen en problemen. Ook kunnen er misverstanden, isolement of conflicten met anderen ontstaan. Het doel van de psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken.

Een tweede uitgangspunt van beide therapievormen is dat het beeld dat we van onszelf en van anderen hebben sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in onze vroege jeugd. Een gevoel van verlating dat iemand heeft wanneer zijn partner twee dagen weg is, kan zijn terug te voeren op vroege ervaringen van verlies of verlating. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten.
Soms herbeleven we en herhalen we onbewust in de omgang met onszelf en anderen ervaringen van vroeger. Vaak reageren we ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties. In een psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie kunnen we ons van deze onbewuste gevoelens en belevingen geleidelijk bewust worden.

Dimensie: Physical body, Feelings and Emotions, Mind, Will (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen