Oplossingsgerichte therapie

Wat is oplossingsgerichte therapie

Uitgangspunt van deze gesprekstherapie is dat ieder mens beschikt over unieke vermogens om zijn probleem op te lossen, of minstens zijn situatie te verbeteren. Oplossingstherapie is sterk gericht op de ‘gezonde’ kant van de cliënt en daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar wellicht nog (te) weinig toepast.

Dimensie: Mind (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen