OKI-B

Wat is OKI-B

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een recent in Nederland ontwikkelde kortdurende, ervaringsgerichte behandeling voor opvoeders en kinderen met hechtingsproblemen. De behandeling richt zich door middel van bewegingsspel en videofeedback op het vergroten van de sensitiviteit van de opvoeder en de responsiviteit van het kind. De nadruk ligt op het samen en spelenderwijs bewegen van opvoeder en kind.

OKI-B is gebaseerd op de Sherborne Developmental Movement (SDM) en berust op twee pijlers: het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind en het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke en lichamelijke interactie met anderen. De opvoeder vormt de basis aan wie het kind zich kan ontwikkelen.

Dimensie: Physical body, Feelings and Emotions, Mind, Will (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen