Voice Dialogue (VD)

Wat is Voice Dialogue (VD)

Voice Dialogue (VD) is een dialoog met onze innerlijke stemmen, die behoren bij de verschillende delen van onze persoonlijkheid (innerlijke personages), ieder met hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meer deelpersoonlijkheden, onze zogenaamde "primary selves", terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. In VD worden de verschillende innerlijke personages uitgenodigd om vrijuit te spreken, zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de "controller" en de "criticus" identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

Dimensie: Mind (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen