Wat is het holistische gedachtengoed?

Wat is het holistische gedachtengoed? 

Dit gedachtengoed houdt in dat men binnen de (alternatieve) geneeskunde het lichaam en de geest als een geheel beschouwt. Alle gevoelens, emoties, gedachten en verlangens zijn met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Tezamen maken ze het mogelijk om een gezonde balans te houden.

In de westerse geneeskunde wordt het probleem vaak bekeken als iets dat op zichzelf staat. Een arts gaat aan de slag met de klacht waarmee jij komt. De diagnose van de klacht is leidend voor de behandeling die je krijgt. Dat is anders bij een holistische benadering. Er wordt gekeken naar wat er buiten de klacht nog meer speelt in het lichaam en leven  van de patiënt / cliënt. Er wordt ook gekeken of er een relatie is tussen fysieke en emotionele klachten. Dan wordt een plan gemaakt wat de beste methode is om de patiënt te helpen. Daarbij wordt zo veel mogelijk uit gegaan van de zelf helende klacht van de patiënt.
Reactie plaatsen