Bio-energetica

Wat is bio-energetica 

Bio-energetica gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed. Binnen de bio-energetica, ook wel “bio-energetische analyse” genoemd, is het concept van levensenergie belangrijk.

Dimensie: Physical body, Feelings and Emotions, Mind, Will (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen