Cognitieve therapie

Wat is cognitieve therapie

Deze therapie gaat ervan uit dat de psychische klachten die jij ervaart, ontstaan door de manier waarop jij denkt over bepaalde situaties. De gedachten bepalen je stemming en je gedrag. Het is niet de situatie die je angstig, vrolijk, boos of verdrietig maakt, maar het is de manier waarop jij over de situatie denkt. De therapeut geeft je de mogelijkheid om in te zien hoe jij in bepaalde situaties denkt en je leert hoe (ir)reëel deze gedachten zijn. Je leert situaties evenwichtiger te beoordelen.

Dimensie: Mind, Feelings and Emotions (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen