Gedragstherapie

Wat is gedragstherapie 

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt in belangrijke mate hoe men zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Gedragstherapie is gericht op het opheffen van concrete problemen of klachten. Het gaat er vooral om uw huidige klachten te verminderen. In een gedragstherapie kunt u leren anders om te gaan met datgene waar u bang voor bent of moeite mee heeft. Met behulp van de therapie kunt u nieuwe, positieve ervaringen opdoen.

In de loop der tijd hebben zich verschillende vormen van gedragstherapie ontwikkeld. De belangrijkste zijn: cognitieve therapie, cognitieve gedragstherapie en constructionele gedragstherapie.

Dimensie: Mind, Feelings and Emotions (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen