Gestalttherapie

Wat is gestalttherapie 

In gestalttherapie wordt een totaalbeeld van de mens bedoeld. De mens ervaart zichzelf ook als meer dan een optelsom van gevoelens, gedachten en vaardigheden. De wijze waarop de cliënt zichzelf als geheel ervaart staat centraal in gestalttherapie. De psychische klachten waarvoor de cliënt in therapie is, vormen een deel van dit geheel. Gestalttherapie gaat er vanuit dat psychische klachten voortkomen uit blokkades die persoonlijke groei verhinderen.

Dimensie: Mind, Feelings and Emotions (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen