Groepspsychotherapie

Wat is groepspsychotherapie

Rond 1900 groeide bij een aantal psychologen en sociologen de overtuiging dat de groep waarin iemand opgroeit niet alleen van groot belang is voor zijn ontwikkeling, maar zijn denken, voelen en handelen grotendeels bepaalt. De groep gebruiken als therapeutisch medium was een voor de hand liggende volgende stap. Steeds duidelijker werd dat de stoornissen in het psychisch functioneren ook kunnen worden gezien als een samenspel met de omgeving en niet alleen als individueel probleem. Groepspsychotherapie is niet een setting waarin therapie wordt bedreven, maar is een op zichzelf staande vorm van psychotherapie.

Dimensie: Mind, Feelings and Emotions (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen