Kinderpsychotherapie en jeugdpsychotherapie

Wat is kinder- en jeugdpsychotherapie

Dit is een therapie voor kinderen en/of jongeren met psychische, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. De volgende mogelijkheden worden gebruikt:
• Individuele psychotherapie
Bij kinderen tot twaalf jaar ligt het accent vaak op het spel (therapie in een spelkamer waar het kind allerlei spelmaterialen kan gebruiken om zich te uiten), bij de wat oudere kinderen ligt het accent meer op het praten.
• Groepstherapie
Geschikt voor kinderen en jongeren met problemen in de omgang met leeftijdgenoten. In een groep merken ze waar problemen liggen en hoe ze die kunnen veranderen.
• Gezinspsychotherapie
Therapie gericht op het hele gezin. Dit is belangrijk wanneer gezinsleden onderdeel zijn van het probleem.
Reactie plaatsen