Korte eclectische psychotherapie (KEP)

Wat is korte eclectische psychotherapie (KEP)

De KEP is een psychotherapeutische behandeling voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij politieagenten, ontwikkeld door Gersons en Carlier van het AMC. Het doel van de behandeling is het reduceren van de symptomen van PTSS bij patiënten door weer controle te krijgen over hun leven. We spreken van een geïntegreerde behandeling omdat deze is gebaseerd op een combinatie van psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische- en directieve psychotherapeutische theorieën.

Dimensie: Feelings and emotions, Mind (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen