Narrative Exposure Therapie (NET)

Wat is Narrative Exposure Therapie (NET)

Narrative Exposure Therapie (NET) bestaat uit een combinatie van exposure en narratieve therapie. Een touw symboliseert de levensloop van de patiënt. Voor elke traumatische gebeurtenis legt de patiënt langs dit touw een steen, voor leuke gebeurtenissen legt hij wat kunstbloemen neer. Er volgen dan 4 tot 12 zittingen van anderhalf uur waarbij de behandelaar een patiënt vraagt om zijn levensloop - het touw - mentaal te volgen. Bij elke steen of kunstbloem krijgt de patiënt opdracht de traumatische- of leuke gebeurtenis te herbeleven door intensief te bespreken. Bij herhaling treedt gewenning op en zullen de klachten - waaronder slaapproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en ongewenste herbelevingen - afnemen.

Dimensie: Feelings and Emotions, Mind (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen