Psychomotorische therapie (pmt)

Wat is psychomotorische therapie (pmt)


PMT is een lichaamsgerichte (beweging en lichaamservaring) therapie. Bij beweging kun je denken aan oefensituaties uit de sport en het bewegingsonderwijs, bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam. Daarbij kun je onder anderen denken aan ontspannings-oefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awareness, bio-energetica etc. Binnen een psychomotorische therapie wordt gekeken hoe men met zichzelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat.

Dimensie: Feelings and Emotions, Mind (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen