Psychosynthese

Wat is psychosynthese 

Het essentiële doel van psychosynthese is mensen te helpen hun ware spirituele aard te ontdekken en deze tot expressie te brengen in het dagelijks leven. Dit zal leiden tot een grotere harmonie - synthese - in de mens en in het collectief waarbinnen hij of zij functioneert. Psychosynthese gaat uit van een spiritueel mensbeeld en de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en creativiteit, verbonden met het grotere, het hogere. Psychosynthese streeft naar zelfverwezenlijking; het realiseren van ons potentieel, het ontdekken van onze ware spirituele aard en het harmonieus functioneren in onze hedendaagse wereld. Psychosynthese biedt ons de mogelijkheid meer over onszelf (ons wezenlijke Zelf) te leren kennen, zodat we beter in staat zijn te zijn zoals we willen zijn.

Dimensie: Spirituality, Feelings and Emotions, Mind, Will (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen