Rebirthing

Wat is rebirthing 

Rebirthing is in essentie een ademhalingsmethode, waarbij men streeft naar een ontspannen ademhaling door de inademing en de uitademing zonder onderbrekingen met elkaar te verbinden. Rebirthing gaat er vanuit dat ieder mens in de loop van het leven beperkingen in de ademhaling ontwikkeld. Negatieve ervaringen brengen vaak gevoelens van pijn en stress met zich mee. Wanneer men deze gevoelens niet uit, bijvoorbeeld omdat dat door de omgeving niet wordt getolereerd of omdat de gevoelens als overweldigend worden ervaren, dan heeft dat effect op de ademhaling. Volgens de theorie van rebirthing gaat men op den duur de ademhaling onderbreken, om zo de negatieve emoties niet langer te voelen. Dit kan op korte termijn emotionele verlichting geven, maar door de emoties met behulp van de ademhaling te isoleren zullen de emoties niet verwerkt kunnen worden. De negatieve en onverwerkte emoties verdwijnen hierdoor niet: zij worden enkel buiten het bewustzijn gehouden. Het gevolg is een permanente spanning waarmee men de ademhaling vast zet, die ervoor zorgt dat men zich op de lange termijn minder gevoelig, spontaan en levendig voelt. Deze verstoorde manier van adem halen wordt vaak al in de jeugd ontwikkeld, maar wordt doorgaans niet meer vanzelf afgeleerd. Als men eenmaal volwassen is, heeft men dus nog dezelfde reactiepatronen op negatieve ervaringen en emoties. Daarom hebben volwassenen vaak buitengewoon sterke emotionele reacties op ervaringen die refereren aan een vroegere aanleiding voor onderdrukte gevoelens. Daarnaast kunnen weggestopte emoties volgens het gedachtegoed van rebirthing zorgen voor lichamelijke klachten, die verder geen directe oorzaak lijken te hebben. Rebirthing richt zich op het bewust worden van de negatieve emoties die men vasthoudt, om deze vervolgens te kunnen verwerken en los te kunnen laten. Deze ruimte tot verandering ontstaat door de techniek van het bewust verbonden ademen.
Reactie plaatsen