Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse

De kern van TA ligt in de communicatie tussen mensen. De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp een aantal voor de TA kenmerkende begrippen als transacties, psychologische spelen, ego-toestanden (Ouder, Volwassene en Kind), strooks en (levens)script. TA wordt gebruikt als persoonlijkheidstheorie (hoe zijn mensen psychologisch gestructureerd), als communicatietheorie (hoe gaan mensen met elkaar om) en als ontwikkelingstheorie (hoe hebben klachten en symptomen zich ontwikkeld).

Dimensie: Mind, Feelings and Emotions (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen