Transpersoonlijke therapie

Wat is transpersoonlijke therapie

Een transpersoonlijke therapeut ziet problemen als tot het leven behorend en beschouwt ervaren of doorleven ervan als de sleutel tot ieders hart. Dit in tegenstelling tot veel andere therapeuten die gericht zijn op het oplossen van problemen. Problemen worden in de transpersoonlijke therapie gezien als uitingen die de mogelijkheden tot heelwording in zich dragen en als het ware uitnodigen er een diepere ervaring van te maken. Geen gehoor geven aan wat je problemen je te vertellen hebben, betekent verdoven en/of verhevigen, hetzij verleggen ervan. Door de pijn die eraan ten grondslag ligt bewust te ervaren kan eenieder inzicht verwerven in de zin van het leven. Een inzicht dat verder reikt dan het strikt persoonlijke. Problemen komen dan in een heel ander licht te staan. Door te ervaren en aanvaarden vermindert de lading ervan en krijgt een mens de ruimte om zich echt te verbinden. Of anders gezegd; zijn of haar hart te openen, liefdevol gevend en meedogend te zijn. Hierdoor is het mogelijk verbinding te maken met de transpersoonlijke laag, die in ieder mens aanwezig is. Er is nogal wat moed voor nodig om als mens je pijn onder ogen te zien. In plaats steeds van anderen te willen krijgen, ga je gaandeweg verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Zo kom je, vooral in het begin, de persoonlijke problematiek tegen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Geen gemakkelijke weg dus. Wel een die veel voldoening schenkt, want je wordt steeds meer wie je eigenlijk bent.

Dimensie: Spirituality, Feelings and Emotions, Mind, Will (zie Pyramide van de 'Dimensions of Personality')
Reactie plaatsen